Sociaal plan

Hier vertellen we wat elke werknemer moet weten als hij met een sociaal plan te maken krijgt...

Zo helpen we je vooruit:

Ondersteuning bij een sociaal plan


Gratis online informatie


Wij zijn een juridisch advieskantoor, gespecialiseerd in het begeleiden van werknemers bij reorganisaties onder de werking van een sociaal plan

Wat je wilt weten bij toepassing van een sociaal plan

Wat is een sociaal plan

Een sociaal plan is een overeenkomst tussen de werkgever en representatieve vakbonden en/of personeelsvertegenwoordiging (OR). Het regelt de sociale, financiële en arbeidsrechtelijke gevolgen van reorganisatie voor het personeel. Een sociaal plan dat met bonden is afgesproken is doorgaans ook juridisch bindend voor werknemers die geen lid van de vakbond zijn.

Belangrijke bepalingen in een sociaal plan

Contractpartijen

Aan het begin van het sociaal plan wordt aangegeven wie de contractpartijen zijn en of bonden dus betrokken zijn. Dit is van belang bij de beoordeling of de regeling bindend kan zijn voor de werknemer. Sommige werkgevers noemen eenzijdig sociaal beleidskader, dat niet bindend is, ten onrechte ook 'sociaal plan'.


Wij controleren of jouw sociaal plan bindend is.

Reikwijdte

In het sociaal plan wordt aangegeven wie wanneer onder de toepassing van het sociaal plan vallen. Vaak zijn dit vaste arbeidscontracten die (dreigen) te vervallen voor reorganisatie. Ook wordt bepaald gedurende welke periode het sociaal plan van kracht is en blijft.


Wij controleren of het sociaal plan voor jou van toepassing is.

Boventalligheid en selectie

Een sectie van het sociaal plan richt zich meestal op de selectie en aanzegging van boventalligheid (en/of een daaraan voorafgaande fase). Hierbij wordt doorgaans, conform de regels die UWV toepast , het objectieve afspiegelingsbeginsel gehanteerd als een functie niet algeheel vervalt. Boventalligheid wordt gewoonlijk formeel bevestigd en er gaat dan een in het sociaal plan vastgestelde tijdspanne in.


Wij controleren of jouw aanzegging en selectie als boventallige juist zijn.

Herplaatsing

In de regel wordt gedwongen ontslag zoveel mogelijk vermeden. Daarom wordt onderzocht of er voor werknemers die boventallig zijn of dreigen te worden, een alternatief voorhanden is. In het sociaal plan worden de rechten en procedures omtrent herplaatsing meestal in een aparte sectie vastgelegd. Daarin wordt onder meer geregeld hoe omgegaan wordt met bijvoorbeeld een lagere salarisschaal of reistijd.


Wij controleren of de regels voor herplaatsing correct nageleefd zijn.

Werk naar werk regeling

Als er geen intern alternatief mogelijk is, zal de inzet zijn om te proberen 'van werk naar werk te komen'. Een sociaal plan biedt regelmatig faciliteiten hiervoor, zoals een zogenaamd employability budget voor outplacement of opleiding, en/of een mobiliteitsperiode gedurende welke de werknemer vanuit zijn bestaande baan (onder vrijstelling) ander werk kan zoeken.


Wij adviseren over de mogelijkheden.

Vertrekregeling

In de meeste sociale plannen is ook een vertrekregeling opgenomen voor het geval gedwongen ontslag onvermijdelijk is. Soms kunnen hierbij verschillende keuzes gemaakt worden. Gebruikelijk is dat werkgevers dan een vaststellingsovereenkomst op basis van het sociaal plan aanbieden. Deze is in de regel gunstiger dan een ontslag via UWV tegen wettelijke voorwaarden.


Wij beoordelen de geboden vertrekregeling en keuzes.

Ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding in een sociaal plan loopt in de praktijk nogal uiteen. Het minimum is de (sobere) wettelijke transitievergoeding. Vaak wordt een vermeerdering hiervan in het sociaal plan verwerkt, zoals bijvoorbeeld een factor 1,3. Soms wordt ook een andere, voor de werknemer gunstigere formule gehanteerd, zoals de kantonrechtersformule. Die laatste, voor de werknemer gunstigere, variant komt steeds minder voor.


Wij controleren de berekening van jouw vergoeding en beoordelen of een hogere vergoeding mogelijk kan zijn.

Periode tot de einddatum

Vanaf boventalligheid tot de einddatum wordt minimaal de voor werkgever geldende opzegtermijn overbrugd. Vaak wordt een verlengde 'mobiliteitsperiode' opgenomen in een sociaal plan, om de tijd om ander werk te vinden vanuit een dienstverband te verlengen. In veel gevallen wordt er vrij gegeven voor sollicitatie of outplacement of opleiding en soms is er in deze periode een volledige vrijstelling van werkzaamheden. 


Wij controleren de einddatum en termijnen en beoordelen of een vrijstelling haalbaar is.

Vroeg- en vrijwillig vertrek

Voor het geval de boventallige werknemer voor de einddatum al elders aan de slag kan, is vaak een vroeg vertrekregeling van kracht. Daarin wordt regelmatig ook afkoop van het mis te lopen geboden. Ook is er dikwijls een regeling voor werknemers die niet (formeel) boventallig zijn, maar vrijwillig willen vertrekken om plaats te maken voor een boventallige collega (plaatsmakers- of remplaçantenregeling).  


Wil je hiervan gebruik maken, dan adviseren we over de mogelijkheden.

Begeleidingscommissie

Werknemers die het niet eens zijn met boventalligheid of de uitvoering van het sociaal plan, kunnen proberen een beroep te doen op een hardheidsclausule of kunnen in bezwaar bij een begeleidingscommissie bij het sociaal plan.


Wij beoordelen of bezwaar of verweer kansrijk kan zijn.

Vaak gestelde vragen over een sociaal plan

Hoe weet ik of mijn boventalligheid en selectie voor ontslag juist zijn vastgesteld?

Er zal getoetst moeten worden of werkgever binnen redelijke kaders heeft kunnen concluderen tot het verval van de arbeidsplaats en of daarbij de juiste ontslagvolgorde is gehanteerd. Daarbij is het zogenaamde afspiegelingsbeginsel bepalend. Ook zal getoetst kunnen worden of er goede redenen zijn om jou te ontzien van selectie. Wij helpen je graag bij deze juridische controle.

Er worden verschillende keuzetrajecten geboden; waar doe ik goed aan?

Dit is een van de vaak gestelde vragen waarbij het antwoord afhankelijk is van diverse (persoonlijke) omstandigheden. Wij kunnen je helpen om de voor- en nadelen van de diverse trajecten op de rij te zetten, zodat een weloverwogen keuze gemaakt kan worden.

Werkgever vraagt mij om een vaststellingsovereenkomst te tekenen; is het verstandig om daaraan mee te werken?

Dat hangt van de inhoud van de vaststellingsovereenkomst, het sociaal plan en de feiten af. Werkgever mag je niet onder oneigenlijke druk zetten om een vaststellingsovereenkomst te tekenen, maar soms kan er een snelle beslisbonus van kracht zijn. Neem in deze situatie direct contact met een jurist op om te bespreken waar je goed aan doet.

Zo ondersteunen we jou...

Samen met de minste zorgen naar het beste resultaat

Duidelijkheid


Weet waar je staat en wat jouw mogelijkheden zijn. Wij controleren jouw rechten.

Rust


Wij brengen rust in dit traject met de juiste begeleiding. Deskundig advies ontzorgt.

Resultaat


Wij zorgen ervoor dat een optimale regeling bereikt wordt en je niets laat liggen.

Advies

We geven duidelijkheid in een vaak moeilijke situatie:


Wij zorgen ervoor dat je weloverwogen tot een goede beslissing kunt komen. Daarom controleren we jouw sociaal plan en vaststellings- of beëindigingsovereenkomst en stellen we een uitgebreid en puntsgewijs schriftelijk advies op. Daarin hebben we oog voor jouw individuele wensen. Dit mailen we aan je en kunnen we daarna desgewenst telefonisch bespreken.


Wij adviseren over de redelijkheid en volledigheid van het voorstel van werkgever, de veiligheid voor de sociale zekerheid (WW) en het alternatief als geen beëindigingsovereenkomst getekend wordt. We zetten op de rij welke verbeteringen er kunnen zijn en welke ontslagvergoeding en einddatum in jouw situatie juist zijn. Deze duidelijkheid ontzorgt.

Verbeteringen en keuzes

Samen naar een optimaal resultaat:


Als er keuzes gemaakt kunnen worden binnen het sociaal plan, dan adviseren wij over de voor- en nadelen van de verschillende opties. Daarmee kan je tot een goede beslissing komen.


Verbeteringsmogelijkheden communiceren we rechtstreeks met jouw werkgever, zodat jij dit zelf niet hoeft te regelen. Uiteraard ontvang je correspondentie eerst in concept ter beoordeling en houden wij in de toonzetting rekening met (goede) verhoudingen. Zo bereiken we op een prettige en respectvolle wijze een optimale regeling.

1500+
Zaken behandeld
9+
Klanttevredenheid

15+

Jaren ervaring
Ik vond het heel belangrijk dat ik op een respectvolle manier het bedrijf zou verlaten. Hierin ben ik op een hele kundige en prettige manier begeleid en gewezen op mijn rechten, mogelijkheden en andere zaken waar je zelf op dat moment nog niet over nadenkt.

Janny uit Hendrik Ido Ambacht

 Wat ik prettig vond is dat op het moment dat je er zelf helemaal niet meer mee bezig wilt zijn, alles van je overgenomen wordt en het gewenste resultaat behaald wordt. Dit gaf mij veel vertrouwen waardoor ik met een goed gevoel kon tekenen.
Aziz uit Utrecht
Via een budget van werkgever is mijn vaststellingsovereenkomst gecontroleerd op werknemersrechten en waar nodig aangepast. Dit heeft geleid tot een beter aanbod waarbij belangrijke rechten zijn behouden. Dank voor de geboden hulp.

Henk uit Groningen

Wist je dat...

Wij onze werkzaamheden gewoonlijk kunnen verrichten binnen een werkgeversbudget voor juridisch advies . Er geldt dan geen eigen bijdrage of kostenrisico voor de werknemer.

Zo begeleiden we je naar de beste oplossing:

1. intake

Je neemt contact op en wij geven eerste tips en een inschatting van mogelijkheden.


Dit is gratis en vrijblijvend.

2. bestudering en advies

Wij bestuderen jouw stukken en je ontvangt puntsgewijs advies per e-mail. Dit bespreken we daarna telefonisch.

3. keuzes en verbeteringen

We stemmen af over keuzes en communiceren met jouw werkgever over aanpassingen die verwerkt moeten worden. 

4. afwikkeling

Als je tevreden bent met het eindresultaat, volgt ondertekening. Zo zijn we samen met de minste zorgen tot het beste resultaat gekomen.

Don't try this at home!

Het is onverstandig om akkoord te gaan zonder juridische controle door een onafhankelijke werknemersjurist.

Goede juridische hulp ontzorgt, neemt risico's en druk bij de werknemer weg en leidt tot het beste resultaat.

Dit zeggen onze klanten:

Frank uit Amsterdam

Het is fijn om met iemand samen te werken die expert is in zijn vakgebied.
Sharon uit Zutphen
Uitstekend geholpen in een situatie die voor mij onbekend terrein is.

Lia uit Venlo

Jullie wezen mij op punten waaraan ik zelf nooit had gedacht.

Wil je ook door ons geholpen worden?

Neem geen risico's als jouw baan op het spel staat. Ga niet akkoord zonder juridische controle door een expert. 

We zijn in heel Nederland actief: Een fysieke afspraak op kantoor is niet nodig. Je kunt bij ons rekenen op een prettige, snelle en informele samenwerking per telefoon en e-mail. We helpen je graag.