Sociaal plan Zorg en Zekerheid 2018 - 2020
16 juli 2020 
1 min. leestijd

Sociaal plan Zorg en Zekerheid 2018 - 2020

Reorganisatie Zorg en Zekerheid

Om te groeien naar een meer ‘wendbare organisatie’ is besloten dat binnen Zorg en Zekerheid een ‘Organisatie Ontwikkeltraject’ plaats heeft. Dit heeft onder meer veranderingen als gevolg waardoor bestaande functies wijzigen of vervallen en nieuwe functies ontstaan.

Sociaal plan Zorg en Zekerheid

In overleg met de vakbonden is een sociaal plan tot stand gekomen. Deze is geldig van 1 maart 2018 tot 1 juli 2020. Uitgangspunt in het sociaal plan is om werknemers zoveel mogelijk zelf keuzes te laten maken over welke begeleiding gewenst is om van werk naar werk te kunnen komen.

Een werknemer wiens arbeidsplaats vervalt – waarbij selectie volgens het afspiegelingsbeginsel plaatsheeft – kan kiezen voor een bemiddelingstraject of een vertrekstimuleringsregeling.  Vanaf boventalligheid wordt de werknemer vrijgesteld van werkzaamheden.

Het bemiddelingstraject duurt 6 maanden. Werknemer schakelt hierbij zelf een bemiddelingsbureau naar keuze in waarvan de kosten tot € 3.000,- ex btw door werkgever vergoed worden. Wanneer er ook scholing nodig is, dan kan dit tot € 5.000,- ex btw voor vergoeding in aanmerking komen.

Voor de ontslagvergoeding (bij gedwongen beëindiging) wordt de ‘ZZ formule’ toegepast. Deze komt overeen met de transitievergoeding die tot en met 2019 te gelden had (dus met 50+ regeling), waarbij een leeftijdsafhankelijke vermeerdering plaatsvindt. Deze bedraagt 1,65 bij een leeftijd onder 40, 1,85 bij een leeftijd tussen 40 en 50 jaar en 2,05 voor 50-plussers. De vergoeding is gemaximeerd op € 250.000,- en de inkomstenderving tot AOW.

De werknemer die vroeg wil vertrekken, voor boventalligheid zonder inachtneming van de opzegtermijn, kan kiezen voor de vertrekstimuleringsregeling. Daarmee wordt het loon over de opzegtermijn afgekocht bij de vergoeding.

Vaststellingsovereenkomst Zorg en Zekerheid

De beëindiging van het dienstverband wordt geregeld in een vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd). De voorwaarden daarin worden opgesteld in lijn met het sociaal plan. Wanneer de werknemer hieraan geen medewerking wil verlenen, zal een ontslagaanvraag bij UWV ingediend worden.

Juridische ondersteuning

Wij willen je graag juridisch begeleiden als je boventallig bent. Onze praktijk leert dat werknemers het vrijwel altijd als nuttig en prettig ervaren om in een dergelijk traject een juridische steun in de rug te krijgen. Wij denken met je mee, adviseren over mogelijkheden (verschillende opties), controleren of alles in jouw zaak netjes volgens de regels verloopt en kunnen in contact met werkgever treden als dat onverhoopt niet het geval is. Denk hierbij onder andere aan de volgende hulp:

  • Ben je terecht geselecteerd als boventallige/ voor ontslag;
  • Verloopt het werk naar werk traject goed of word je bijvoorbeeld ten onrechte niet toegelaten tot een alternatieve passende positie;
  • Advies bij het maken van de juiste keuze binnen het sociaal plan aan de hand van de individuele omstandigheden;
  • Is de concept vaststellingsovereenkomst in orde, of is aanpassing wenselijk;
  • Is de datum uit dienst juist vastgesteld;
  • Is de ontslagvergoeding juist berekend;
  • Beoordeling individuele aspecten vertrekregeling en (on)redelijkheid in geval van bijzondere omstandigheden;
  • Toetsing situatie sociale zekerheid;
  • Advisering bij arbeidsongeschiktheid (tijdens begeleiding of voor ontslag);
  • Ondersteuning bij verweer/bezwaar.

Over de schrijver
In zijn dagelijkse praktijk als juridisch adviseur en onderhandelaar helpt Roland werknemers die met ontslag te maken hebben. Ook schrijft hij regelmatig vakartikelen en blogs over het ontslagrecht voor diverse vakwebsites.Wil je Roland vrijblijvend een vraag voorleggen? Of wil je dat hij je juridisch ondersteunt? Bel hem op 06 – 2820 1414 of stuur een e-mail naar roland@mijnsociaalplan.nl

Heb jij vragen in verband met het sociaal plan of wil je juridisch ondersteund worden?

Bel onze gratis ontslag advieslijn 0800 - 777 8 999 of vul onderstaand contactformulier in en we komen, doorgaans binnen 24 uur op werkdagen, geheel vrijblijvend bij je terug op de mogelijkheden.

Kies voor zekerheid en teken niet zonder advies. Wij helpen je graag...

SAMEN KOMEN WE VERDER